CENNIK


Konsultacja psychologiczna (50minutowa) -130 pln.​

Sesja psychoterapeutyczna indywidualna (50minutowa)- 120 pln *

Sesja psychoterapii grupowej (1,5 godzinna) - 80 pln

Udział w warsztacie rozwoju osobistego - 300 pln

* Standardowe zalecane tempo psychoterapii gestalt - 1 raz w tygodniu w ustalonym dniu i godzinie.
cennik porad psychologicznych