O MNIE

Nazywam się Agnieszka Rybicka. Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką. Pracuję w nurcie psychoterapii Gestalt. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

W 2002 roku ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim i rozpoczęłam pracę w zawodzie psychologa. Przez pierwsze 7 lat mojej pracy pomagałam pacjentom na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej radzić sobie z depresją i lękami związanymi z kryzysem choroby oraz skutecznie wprowadzić zmiany, tak aby przekształcić trudne doświadczenie w początek nowego, pełniejszego życia. Jednocześnie pracowałam z pacjentami na oddziałach neurologicznych pomagając im odzyskać utracone w wyniku choroby funkcje poznawcze. Przez kolejne lata prowadziłam prywatny gabinet psychoterapii indywidualnej oraz współpracowałam z firmami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi w projektach aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie prowadziłam szkolenia i warsztaty z zakresu efektywnej komunikacji, motywacji, wprowadzania zmiany w życiu oraz radzenia sobie ze stresem. Zapraszam do terapii wszystkie osoby zmagające się z lękiem, depresją, trudnościami w relacjach, kryzysem, problemami psychosomatycznymi oraz pragnące rozwinąć swoje możliwości poprzez głębsze poznanie siebie.

Wierzę, że trudne doświadczenia odpowiednio przepracowane w terapii mogą zmienić życie na lepsze.


psycholog Warszawa Agnieszka Rybicka