Najczęściej zadawane pytania​

Jak wygląda spotkanie z psychoterapeutą?

Spotkanie polega na swobodnej rozmowie w atmosferze akceptacji i dyskrecji. Psychoterapeuta korzystając ze swojej wiedzy i uważności uświadamia klientowi rzeczy, których ten dotychczas nie dostrzegał, a które powodują powracające problemy w jego życiu. Większa świadomość siebie pozwala skuteczniej i bardziej niezależnie kierować własnym życiem w zgodzie ze swoimi potrzebami, a tym samym wzmacnić poczucie własnej wartości i mocy. W czasie spotkań, psychoterapeuta z pomocą swojej empatii, uważności oraz proponując określone techniki terapeutyczne stwarza warunki, aby klient miał szansę głębiej doświadczyć i zrozumieć siebie. Umożliwia to uwolnić się od spraw, które nie pozwalają mu iść naprzód. Przy pomocy i wsparciu terapeuty klient ma szansę wypracować nowe, bardziej konstruktywne sposoby działania i radzenia sobie w życiu.

Czym różnią się kompetencje psychologa, psychoterapeuty i psychiatry?

Psychoterapeuta
Osoba, która ukończyła studia medyczne, społeczne lub humanistyczne oraz obyła co najmniej 4-letnie (ok. 1800 godzin) szkolenie z zakresu psychoterapii (lub jest w trakcie tegoż szkolenia). Szkolenie to musi składać się z 3 elementów: własnej psychoterapii, szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz pracy z pacjentami pod superwizją. Psychoterapeuta zajmuje się diagnozą i leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, problemami emocjonalnymi, pomaganiem w trudnych sytuacjach życiowych, a także pracą nad rozwojem osobowości klientów.


Psycholog
Osoba, która uzyskała dyplom magistra psychologii i jest teoretycznie przygotowana do diagnozy psychologicznej i pomocy psychologicznej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i poradnictwem psychologicznym; inne obszary wymagają kształcenia podyplomowego.

Psychiatra
Lekarz, który ukończył studia medyczne i zdobył stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii. Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych za pomocą farmakoterapii.

Psychoterapia czy farmakoterapia zaburzeń psychicznych?

Farmakoterapia zaburzeń psychicznych to stosowanie leków w celu zwalczenia objawów. Jest podstawową metodą leczenia głębokich problemów (jak np. zaburzenia psychotyczne) lub silnych objawów utrudniających normalne życie (np. napady lęku panicznego), jednak nie powinna być nadużywana u osób z łagodniejszymi trudnościami. Leczenie tego typu nie eliminuje przyczyny. Dlatego dokuczliwe objawy (np. lęk, zły nastrój) mogą nawracać, a człowiek objęty farmakoterapią staje się zależny od leku i często doświadcza lęku przed tym co będzie kiedy lek przestanie działać. Psychoterapia jest leczeniem zarówno przyczynowym jak i objawowym. Jej celem jest zmiana w obrębie przyczyny objawów, dzięki czemu one znikają. Dodatkową korzyścią jest większe poczucie kontroli nad sobą i swoim życiem oraz wzmocnienie samoooceny.

Co to jest superwizja?

Superwizja jest formą kontroli i wsparcia pracy psychoterapeutycznej, której dobrowolnie poddaje się terapeuta. Jest standardem profesjonalnej terapii, gwarantem jej bezpieczeństwa i skuteczności. Superwizor dokonuje oceny całego procesu terapii, koryguje ewentualne błędy lub utwierdza terapeutę w dotychczasowym sposobie prowadzenia terapii. Superwizja ma charakter konsultacji terapeuty prowadzącego z terapeutą kontrolującym, w której pacjent pozostaje anonimowy. Superwizora obowiązuje zasada przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Poufność spotkań terapeutycznych

​Jedną z najważniejszych zasad pracy terapeuty jest obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej. Treść wszystkich spotkań ma charakter poufny. Istnieją trzy wyjątki od tej zasady:
Wspomnina powyżej superwizja, zagrożenie zdrowia i życia klienta lub innych osób oraz wezwanie sądu do złożenia zeznania.